Sklad pohonných hmôt Piešťany

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.13 Nadzemné sklady s kapacitou a) zemného plynu a iných plynných médií b) ropy a petrochemických výrobkov c) chemikálií a chemických výrobkov
  • Zistovacie konanie

Základne informácie