Preskočit na obsah

Sklad kvapalného hnojiva

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.4 Objekty na skladovanie - pesticídov, - kvapalných a suspendovaných priemyselných hnojív
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a následné prevádzkovanie skladovacieho zariadenia pre priemyselné hnojivo SAM 19N-5S
 • Dotknutá obec: Somotor (okres: Trebišov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Somotor Soya, s. r. o., Pavlovo 117, 076 36 Svätá Mária
 • IČO Navrhovateľa: 53278780
 • Povoľujúci orgán: OÚ Trebišov, obec Somotor
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  20.01.2022
  Text zámeru
  20.01.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  05.12.2022

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  16.03.2023
  Spracovateľ správy o hodnotení EnvIdeal, s. r. o., Jaskový rad 151, 831 01 Bratislava
  Text správy o hodnotení
  16.03.2023

  Verejné prerokovanie

  Obecný úrad Somotor, sála Kultúrneho domu, Obchodná 39/7, Somotor 18.05.2023 o 13:00