Severín - Malacky

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: Podnet na posudzovanie projektu Severín v k.ú. Malacky.
 • Dotknutá obec: Malacky (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ:
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A 901 01, 901 01 Malacky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Podnet podal Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava
  Informácia pre verejnosť
  10.05.2019
  Text podnetu
  10.05.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.04.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  13.05.2020