Preskočit na obsah

Šamorín-intenzifikácia ČOV

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: intenzifikácia ČOV
 • Dotknutá obec: Šamorín (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 31365213
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  30.06.2022
  Text oznámenia o zmene
  24.06.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.08.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  29.09.2022