Preskočit na obsah

Rýchlostná cesta R7 Nové Zámky - Čaka

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy v úseku R7 Nové Zámky - Čaka.
 • Dotknutá obec: Kolta, Čechy, Dvory nad Žitavou, Nové Zámky, Veľké Lovce, Semerovo, Čaka, Bešeňov, Dedinka, Bánov, Bajč (okresy: Nové Zámky, Levice, Komárno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: dotknuté obce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.09.2009
  Spracovateľ zámeru Dopravoprojekt, a.s.
  Text zámeru
  21.09.2009
  21.09.2009
  21.09.2009
  21.09.2009
  21.09.2009
  21.09.2009

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Dopravoprojekt, a.s.
  Text správy o hodnotení
  27.03.2012
  30.06.2014

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  16.01.2015