Preskočit na obsah

Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany (zmena 2020)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rýchlostná cesta R7 má v rámci koncepcie rozvoja cestných komunikácií naplniť hlavný intenzifikačný cieľ, ktorým je vybudovanie novej kapacitnej rýchlostnej cesty, ktorá bude vyhovovať súčasným a výhľadovým dopravným nárokom v danom území. Potreba riešenia kvalitného a rýchleho prepojenia Bratislava - Košice tzv. južným ťahom je definované rýchlostnou cestou R7 v koridore sídelných útvarov Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec.
 • Dotknutá obec: Kráľovičove Kračany, Lúč na Ostrove, Dunajská Streda, Kostolné Kračany, Holice, Vieska (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť a. s.
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  16.06.2020
  Text oznámenia o zmene
  16.06.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.08.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  01.10.2020

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien