Rýchlostná cesta R7 Holice - Dunajská Streda

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom výstavby rýchlostnej cesty R7 je zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy na dotknutej cestnej sieti a znížiť negatívne dopady z cestnej dopravy na životné prostredie dotknutých obcí. Rýchlostná cesta R7 je súčasťou základného systému diaľničných a rýchlostných ciest a ako taká si vyžaduje skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu tranzitnú dopravu prepojenia západ – východ a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky .
 • Dotknutá obec: Kráľovičove Kračany, Dunajská Streda, Veľké Blahovo, Vydrany, Povoda, Kútniky, Veľké Dvorníky, Kostolné Kračany, Holice, Malé Dvorníky, Vieska (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná dialničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: dotknuté obce
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.