Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Rýchlostná cesta R7 Čaka - Veľký Krtíš

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom výstavby rýchlostnej cesty R7 je zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy na dotknutej cestnej sieti a znížiť negatívne dopady z cestnej dopravy na životné prostredie dotknutých obcí. Rýchlostná cesta R7 je súčasťou základného systému diaľničných a rýchlostných ciest. Predmetná stavba zlepší podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu tranzitnú dopravu, umožní prepojenia západ - východ a zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky .
 • Dotknutá obec: Zbrojníky, Šarovce, Balog nad Ipľom, Veľká Ves nad Ipľom, Širákov, Želiezovce, Obeckov, Málaš, Príbelce, Horné Turovce, Tekovské Lužany, Vyškovce nad Ipľom, Kleňany, Kukučínov, Ipeľské Predmostie, Kosihovce, Nenince, Dolné Semerovce, Slatina, Dolné Plachtince, Ipeľské Úľany, Šahy, Veľký Krtíš, Horné Semerovce, Kamenné Kosihy, Demandice, Čelovce, Čaka, Nová Ves, Hrkovce, Hrušov, Čebovce, Dolinka, Hontianska Vrbica, Tupá, Plášťovce, Seľany, Jur nad Hronom, Sečianky, Sikenica, Malý Krtíš, Sazdice, Trebušovce (okresy: Levice, Veľký Krtíš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: dotknuté obce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.06.2011
  Spracovateľ zámeru DOPRAVOPROJEKT, a.s.
  Text zámeru
  07.06.2011
  07.06.2011
  07.06.2011
  07.06.2011
  07.06.2011
  07.06.2011

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  01.08.2011