Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, Vetva G

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov

Základne informácie