Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR - Hunkovce

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zvýšenie plynulosti a bezpečnosti premávky prepojením sever - juh východným ťahom Slovenska.
 • Dotknutá obec: Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik, Krajná Poľana, Hunkovce (okres: Svidník)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: dotknuté obce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.03.2012
  Spracovateľ zámeru Dopravoprojekt, a.s.
  Text zámeru
  20.03.2012
  20.03.2012

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  14.05.2012

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení EKOJET, s.r.o. a HBH Projekt spol. s r.o.
  Text správy o hodnotení
  03.05.2016
  03.05.2016
  03.05.2016
  03.05.2016
  Verejné prerokovanie Kultúrny dom Hunkovce č. 81, 31.5.2016 o 15.00, Obecný úrad Krajná Poľana č. 24, 31.5.2016 o 17.00, Kultúrny dom Nižný Komárnik č. 29 31.05.2016 o 19:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  12.10.2016