Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov

Základne informácie

 • Účel akcie: Úpravy možno charakterizovať len ako optimalizáciu technického riešenia (po vykonaní podrobných prieskumov), ktoré vyvolali identické vplyvy na životné prostredie ako boli identifikované pre odporučený variant v procese posudzovania.
 • Dotknutá obec: Tvrdošín, Nižná (okres: Tvrdošín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: dotknuté obce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  08.02.2013
  08.02.2013
  08.02.2013
  Vyjadrenie
  08.03.2013