Preskočit na obsah

Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín juh

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je postupne dobudovať rýchlostnú cestu R3, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Predmetom posudzovania je úsek rýchlostnej cesty R3 Oravský Podzámok (začiatok úseku lokalizovaný do priestoru vybudovaného úseku rýchlostnej cesty R3) – križovatka Dolný Kubín.
 • Dotknutá obec: Oravský Podzámok, Dolný Kubín, Medzibrodie nad Oravou (okres: Dolný Kubín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, odbor pozemných komunikácií
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.08.2016
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spo. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  19.08.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  10.10.2016