Preskočit na obsah

Rýchlostná cesta R2 Zvolen - Lovinobaňa

  • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.2 Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie