Preskočit na obsah

Rýchlostná cesta R2 Včeláre - Šaca

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom investície je skvalitnenie cestnej siete v riešenom území, zvýšenie priepustnosti a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Odstránením prejazdu intravilánovými úsekmi dôjde ku zlepšeniu obslužnosti územia, zníži sa miera obťažovania obyvateľov tranzitnou dopravou a zlepšia sa bezpečnosť premávky životné podmienky v dotknutých obciach.
 • Dotknutá obec: Drienovec, Moldava nad Bodvou, Čečejovce, Košice - Šaca, Zádiel, Mokrance, Turňa nad Bodvou, Dvorníky - Včeláre, Hrhov, Veľká Ida, Hosťovce, Cestice (okresy: Košice - okolie, Košice II, Rožňava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Text zámeru
  25.06.2015
  25.06.2015

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  19.08.2015

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  06.07.2016
  Text správy o hodnotení
  01.07.2016

  Verejné prerokovanie

  Dvorníky - Vceláre 25. 07. 2016 o 15:00, Turna nad Bodvou 25. 07. 2016 o 17:00, Moldava nad Bodvou 25. 07. 2016 o 19:00, Mokrance 26.7.2016 o 15:00, Cestice 26.7.2016 o 17:00, Cecejovce 27.7.2016 o 15:00, Košice - Šaca 26.07.2016 o 19:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  28.11.2016
  21.03.2017