Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany (I. a II. úsek)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej stavby je odľahčenie v súčasnosti zaťaženej dopravnej siete v okolí mesta ako aj v samotnom meste od tranzitnej dopravy a zároveň vytvorením juhovýchodného obchvatu mesta s viacerými novými napojeniami na existujúci dopravný systém prerozdelenia zdrojovej a cieľovej dopravy, čím sa odľahčia v súčasnosti vyťažené vstupy do mesta.
 • Dotknutá obec: Košický Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo životného prostredia SR
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava Dotknuté obce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  23.07.2019
  23.07.2019
  23.07.2019
  23.07.2019
  23.07.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.10.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  27.11.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  15.04.2020

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien