Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie