Preskočit na obsah

Rýchlostná cesta R2 Moldava nad Bodvou - Šaca

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je optimalizácia stavebno-technického riešenia niektorých stavebných objektov rýchlostnej cesty R2 Moldava nad Bodvou – Šaca.
 • Dotknutá obec: Moldava nad Bodvou, Drienovec, Perín - Chym, Čečejovce, Košice - Šaca, Veľká Ida, Cestice (okresy: Košice - okolie, Košice II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  31.05.2021
  Text oznámenia o zmene
  31.05.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.07.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  10.09.2021