Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (zmena č. 2)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom Oznámenia o zmene je rýchlostná cesta v kategórii R24,5/100, resp. kategórii R24,5/100, R22,5/100, ktorá sa nachádza v Banskobystrickom samosprávnom kraji, v okresoch Detva a Lučenec, konkrétne sa jedná o úsek Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce.
 • Dotknutá obec: Mýtna, Podkriváň, Kriváň, Píla, Tomášovce, Divín, Lovinobaňa, Podrečany (okresy: Lučenec, Detva)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.