Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Optimalizácia trasovania a technického riešenia.
 • Dotknutá obec: Podkriváň, Mýtna, Kriváň, Píla, Tomášovce, Lovinobaňa, Divín, Podrečany (okresy: Detva, Lučenec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: MDVRR SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Slobody 6,
  810 05 Bratislava 15
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.