Preskočit na obsah

Rýchlostná cesta R1, úsek Korytnica - Ružomberok

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Modifikácia trasovania koridoru.
 • Dotknutá obec: Ružomberok, Liptovská Osada, Donovaly, Liptovská Lúžna (okresy: Ružomberok, Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: MDV a RR SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  13.06.2016
  13.06.2016
  13.06.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  22.07.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  07.12.2016