Preskočit na obsah

Rýchlostná cesta R1 Slovenská Ľupča - Korytnica

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej zmeny je III. úsek Slovenská Ľupča – Korytnica variant V1 červený, ktorý je súčasťou Śtúdie realizovateľnosti „Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Ružomberok“ (DOPRAVOPROJEKT a.s. 2015) a ktorý bol v predmetnej štúdii odporúčaný ako optimálne riešenie.
 • Dotknutá obec: Slovenská Ľupča, Lučatín, Liptovská Osada, Podkonice, Donovaly, Moštenica, Hiadeľ (okresy: Banská Bystrica, Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: MDV a RR SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  29.06.2016
  29.06.2016
  30.06.2016
  Prerušenie/zastavenie konania
  30.11.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  12.08.2016