Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.2 Intenzívny chov rýb
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie rybochovného zariadenia menšieho typu, slúžiaceho na produkciu trhových rýb, ktoré budú slúžiť ako lokálny zdroj zdravej čerstvej rybej bielkoviny v oblasti stredného Považia.
 • Dotknutá obec: Ďurďové (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Považská Bystrica
 • Navrhovateľ: Ekoraj, s. r. o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 47711787
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS
  Obec Ďurďové
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.11.2017
  Spracovateľ zámeru Miloš Samul, Ďurďové 17, 01822 Pružina
  Text zámeru
  16.11.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.01.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  14.02.2018