Preskočit na obsah

Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad - POMI - LÁTKOVCE

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.3 Vodohospodárske projekty pre polnohospodárstvo vrátane melioracných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie závlahového systému pre pestovateľský sad - rekonštrukcia pôvodného závlahového systému a rozšírenie trasy závlahového vodovodu, a to predĺžením vybudovaného závlahového systému organizácie Hydromeliorácie, š. p. pre navrhovateľa.
 • Dotknutá obec: Uhrovec, Dolné Vestenice (okresy: Bánovce nad Bebravou, Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Navrhovateľ: POMI, s.r.o. LÁTKOVCE, Látkovce 441, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • IČO Navrhovateľa: 36556322
 • Povoľujúci orgán: OÚ Trenčín, OSŽP-ŠVS
  Obec Uhrovec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  14.06.2016
  31.03.2017
  Prerušenie/zastavenie konania
  20.04.2021