Preskočit na obsah

Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad - POMI - LÁTKOVCE

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 11.3 Vodohospodárske projekty pre polnohospodárstvo vrátane melioracných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie