Rozšírenie výroby – lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.7 Priemyselné zariadenia na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických

Základne informácie

 • Účel akcie: Doplnenie technologického zariadenia.
 • Dotknutá obec: Košice - Barca (okres: Košice IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: TIK Slovakia, s.r.o., Podnikateľská 14, 040 17 Košice - Barca
 • IČO Navrhovateľa: 31714960
 • Povoľujúci orgán: IPKZ, IŽP Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.