Rozšírenie výroby Al odliatkov Žarnovica

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.7 Zariadenia na tavenie vrátane zlievania neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane recyklovaných výrobkov (rafinovanie, liatie a pod.)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Jedná sa o rozšírenie jestvujúcej zabehnutej výroby drobných Al odliatkov odlievaním do kovových horizontálnych a vertikálnych ručných kokíl, coldboxových jadier a foriem.
 • Dotknutá obec: Žarnovica (okres: Žarnovica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: ILLICHMANN Slovakia, s.r.o., Žarnovica
 • IČO Navrhovateľa: 3163552100
 • Povoľujúci orgán: OU Žarnovica
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.