Preskočit na obsah

Rozšírenie výroby Al odliatkov - Rautenbach Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.7 Zariadenia na tavenie vrátane zlievania neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane recyklovaných výrobkov (rafinovanie, liatie a pod.)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je rozšírenie jestvujúcej výroby.
 • Dotknutá obec: Žiar nad Hronom, Ladomerská Vieska (okres: Žiar nad Hronom)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Rautenbach Slovakia s.r.o. , Ladomerská Vieska 394, Žiar nad Hronom
 • IČO Navrhovateľa: 36042773
 • Povoľujúci orgán: OÚŽP Žiar nad Hronom, MÚ Žiar nad Hronom, OÚŽP Banská Štiavnica, MŽP SR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Rautenbach Slovakia s.r.o. , Ladomerská Vieska 394
  Právoplatné rozhodnutie
  26.07.2004

  Fotografie