Rozšírenie výrobných priestorov VACUUMSCHMELZE

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predloženého zámeru je posúdenie výstavby novej výrobnej haly spoločnosti VACUUMSCHMELZE, s.r.o. (ďalej VAC), ktorou sa zvýši výrobná kapacita výroby tzv. dielov. Do novej výrobnej haly bude presunutá časť výrobných liniek z jestvujúcich priestorov, resp. budú osadené nové. Súčasťou stavby bude technické a administratívne zázemie.
 • Dotknutá obec: Horná Streda (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto n./Váhom
 • Navrhovateľ: VACUUMSCHMELZE s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35727110
 • Povoľujúci orgán: Obec Horná Streda
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.