Rozšírenie výrobných priestorov firmy NEUMAN

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.7 Zariadenia na spracovanie vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívnych rádioaktívnych odpadov 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie