Preskočit na obsah

Rozšírenie výrobných kapacít – Europur s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Doplnenie linky na pasiváciu hliníka, ktorá bude osadená v prístavbe manipulačno-skladovej haly a osadenie linky na výskum-vývoj v objekte rozšírenej výrobnej haly AOH2.
 • Dotknutá obec: Nové Mesto nad Váhom (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: EUROPUR s.r.o., Novonosická 503/5, 020 01 Púchov
 • IČO Navrhovateľa: 36305383
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.05.2023
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  09.05.2023

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  07.08.2023