Preskočit na obsah

Rozšírenie výrobnej kapacity v podniku Volkswagen Slovakia, a.s. - I.etapa Bratislava

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.9 Zariadenia na povrchovú úpravu kovov a plastických materiálov, využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Reorganizácia spôsobu skladovania materiálov a chemikálií do existujúceho objektu ako aj rozšírenie zvarovne, ktorej súčasťou je linka na povrchovú predúpravu častí karosérií.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Záhorská Bystrica, Stupava, Bratislava - Lamač, Bratislava - Devínska Nová Ves (okresy: Bratislava IV, Malacky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35757442
 • Povoľujúci orgán: KU Bratislava, OU Bratislava I, OU Bratislava IV
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOJET spol. s r.o., Bratislava

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení EKOJET spol. s r.o., Bratislava

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  15.10.2001