Rozšírenie účinného systému CZT

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie účinného centrálneho zásobovania teplom, ako súčasť projektu „Rozvoj účinného systému CZT v Žarnovici s cieľom znížiť emisie znečisťujúcich látok“, ktorý v súlade s modernými ekologickými trendmi využíva teplotu banskej vody z výtoku z banskej štôlne.
 • Dotknutá obec: Žarnovica (okres: Žarnovica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žarnovica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Bystrická 53, 96681 Žarnovica
 • Navrhovateľ: Žarnovická energetická s.r.o., Fraňa Kráľa 1044/24, 966 81 Žarnovica
 • IČO Navrhovateľa: 36744921
 • Povoľujúci orgán: Mesto Žarnovica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  30.01.2020
  Spracovateľ zámeru DOUBLEK s.r.o., ul. Fejova 1, 040 01 Košice
  Text zámeru
  30.01.2020
  30.01.2020