Rozšírenie strojárenskej výroby - II. etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je II. etapa rozšírenia strojárenskej výroby a technologického zariadenia podporujúceho kvalitu a kvantitu finálnych výrobkov investora, pokrývajúcich potreby automobilového priemyslu firiem GM a FORD. Investor navrhuje rozšíriť výrobu s dopadom na zvýšenie pracovných miest. Stavba má charakter rozšírenia strojárskej výroby vo forme inštalácie nových výrobných zón na úkor rozšírenia nájomného priestoru o 3 vertikálne moduly: z pôvodných Y13-Y17/X1-X5 na nový nájomný priestor Y10-Y17/Y1-Y5. Rozšírený výrobný priestor bude zameraný na tvárnenie, zváranie a kompletovanie kovových potrubných prvkov používaných pre palivové a brzdové systémy v automobilovom priemysle. Ďalej rozšírenie spočíva v inštalácii novej kompresorovej stanice, skladového stanu umiestneného v exteriéri, novej zdrojovej stanici technických plynov umiestnenej v exteriéri, v novej inštalácii centrálneho vetrania s úpravou čerstvého vzduchu a adiabatickým chladením, v centrálnom systéme technologického odsávania s rozšíreným filtračným výkonom pre odsávané zvárané plyny, drobnými stavebnými úpravami haly súvisiacimi s inštaláciou nových technológií.
 • Dotknutá obec: Svätý Jur (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Navrhovateľ: Martinrea Slovakia Fluid Systems spol. s.r.o., Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
 • IČO Navrhovateľa: 36859893
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad, Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná 29, 90021 Svätý Jur
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.