Rozšírenie sortimentu výrobnej jednotky Sulfurex

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navýšenie kapacity a rozšírenie výroby.
 • Dotknutá obec: Nemecká (okres: Brezno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: PTCHEM Sulfurex, s. r. o., Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová, 976 97 Nemecká
 • IČO Navrhovateľa: 50223411
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  09.08.2018
  Text oznámenia o zmene
  09.08.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.10.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  27.11.2018