Preskočit na obsah

Rozšírenie pohrebiska obce Krpeľany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.17 Krematóriá a cintoríny
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena činnosti rieši rozšírenie plôch existujúceho pohrebiska, vrátane sadových úprav a potrebnej infraštruktúry (verejné osvetlenie, komunikácie, oplotenie).
 • Dotknutá obec: Krpeľany (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Navrhovateľ: Obec Krpeľany, Obecný úrad, Štefánikova 138/7, 038 54 Krpeľany, v zastúpení ENVICONSULT spol. s r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 00316750
 • Povoľujúci orgán: Obec Krpeľany, Spoločný stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  11.05.2021
  Text oznámenia o zmene
  11.05.2021
  11.05.2021