Rozšírenie parkovísk spoločnosti SaarGummi Slovakia

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba parkoviska za areálom závodu SaarGummi s celkovou kapacitou 374 miest pre osobné automobily a 8 parkovacích miest pre autobusy. Súčasťou projektu, ktorý bude realizovaný v 4 etapách, bude aj vybudovanie 7 parkovacím miest pre kamióny, plocha pre odpadové hospodárstvo vrátane oplotenia, rozšírenie prístupovej komunikácie na šírku 6 m a personálna vrátnica a priestor pre odkladanie bicyklov.
 • Dotknutá obec: Nitrica, Dolné Vestenice (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: SaarGummi Slovakia, s. r. o., Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice
 • IČO Navrhovateľa: 36331163
 • Povoľujúci orgán: Obec Dolné Vestenice, OÚ Prievidza, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.