Preskočit na obsah

Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna - biomasa

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.1 Cementárne, vápenky (s rotačnými alebo inými pecami) s kapacitou - cementového slinku a/alebo cementu - vápna
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je diverzifikácia a rozšírenie používaných technologických palív pre výpal vápna v existujúcej dvojšachtovej regeneratívnej peci č. 5 o biomasu ako obnoviteľného zdroja energie. Realizáciou navrhovanej zmeny dôjde k vybudovaniu nového samostatne stojaceho stavebného objektu pre skladovanie, drvenie, miešanie a dávkovanie biomasy.
 • Dotknutá obec: Tisovec (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Calmit, spol. s r.o., Gaštanova 15, 811 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36172162
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  22.05.2023
  Text oznámenia o zmene
  22.05.2023
  22.05.2023

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien