Preskočit na obsah

Rozšírenie oddychovej a rehabilitačnej funkcie – WELLNESS, EKO-ŠPORT HOTELA BJÖRNSON, Demänovská Dolina 77, 031 01 Liptovský Mikuláš

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Turistický a rekreačný areál prejde rozšírením zastavenej podlažnej plochy z nárastom do 700 m2. Nové priestory počas prevádzky budú prispôsobené hygienickým požiadavkám pre plánovaný výkon činnosti. Investične bude výstavba realizovaná pri zachovaní existujúcich dimenzií a kapacít inžinierskych sietí. Nedôjde k stavebným zmenám mimo dotknutého územia oznámením o zmene navrhovanej činnosti.
 • Dotknutá obec: Demänovská Dolina (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Navrhovateľ: SLOV INN JASNÁ TREE HOUSES s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50416260
 • Povoľujúci orgán: D.Dolina, OU-LM-OZSP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  23.11.2018
  Text oznámenia o zmene
  23.11.2018
  23.11.2018
  23.11.2018
  23.11.2018
  23.11.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.01.2019