Preskočit na obsah

Rozšírenie mestského cintorína

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.17 Krematóriá a cintoríny
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena činnosti rieši rozšírenie mestského cintorína na vymedzenom území s vyčlenením nových plôch pre pochovávanie, základnú komunikačnú sieť, plochy na umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, zelene a oplotenia.
 • Dotknutá obec: Fiľakovo (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Navrhovateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
 • IČO Navrhovateľa: 00316075
 • Povoľujúci orgán: Mesto Fiľakovo, Regionálny úrad verejného zdravorníctva so sídlom v Lučenci
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  09.08.2022
  09.08.2022
  09.08.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.10.2022

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  30.12.2022