Preskočit na obsah

Rozšírenie Material Planning and Logistics a dobudovanie POWERTRAIN

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.1 Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej zmeny je rozšíreniu logistického priestoru MP&L súvisiaceho s dodávkou komponentov pre budúce vozidlá. V rámci tejto investície sa plánuje realizáciu projektu na montáž batériových modulov a veľkých batérií.
 • Dotknutá obec: Lužianky, Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 48302392
 • Povoľujúci orgán: Mesto Nitra, útvar hlavného architekta, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra (IČO: 00 308 307)
  Obec Lužianky, obecný úrad, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky (IČO: 34 003 517)
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  16.08.2017
  Text oznámenia o zmene
  16.08.2017
  Prerušenie/zastavenie konania
  24.10.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  04.03.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  12.04.2019
  29.07.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  06.08.2020