Preskočit na obsah

Rozšírenie kapacity výroby v prevádzke spoločnosti Knauf Insulation, s. r. o.

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.2 Prevádzky na tavenie nerastných materiálov vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavby
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie existujúcej výroby prostredníctvom inštalácie novej výrobnej linky MV3 s max. výkonom 61 000 t/rok.
 • Dotknutá obec: Nová Baňa (okres: Žarnovica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Knauf Insulation, s. r. o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
 • IČO Navrhovateľa: 31628109
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.10.2022
  Spracovateľ zámeru ARPenviro s.r.o.
  Text zámeru
  21.10.2022
  21.10.2022

  Iný dôvod ukončenia

  Späť vzatie návrhu
  23.03.2023