Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
 • Dotknutá obec: Zohor (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
 • IČO Navrhovateľa: 31390714
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  13.08.2020
  Text oznámenia o zmene
  13.08.2020