Preskočit na obsah

Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom činnosti je rozšírenie existujúcej kapacity čistiarne odpadových vôd v obci Malý Slavkov vo vlastníctve obce.
 • Dotknutá obec: Malý Slavkov (okres: Kežmarok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Navrhovateľ: Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 36/52, 060 01 Malý Slavkov
 • IČO Navrhovateľa: 31984673
 • Povoľujúci orgán: Obec Malý Slavkov
  Okresný úrad Kežmarok
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.09.2023
  Spracovateľ zámeru arch&crafts, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice
  Text zámeru
  19.09.2023