Rozšírenie jestvujúcej výroby drevotrieskovej dosky

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 5.2 Výroba drevovláknitých a drevotrieskových dosiek
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie jestvujúcej výroby drevotrieskovej dosky o hrúbky 3 - 8 mm, s následným využitím pre výrobu plávajúcich podláh.
 • Dotknutá obec: Ľubotice (okres: Prešov)
 • Navrhovateľ: Kronospan Slovakia, s.r.o. Prešov
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: OU Prešov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ISPO, s.r.o. Prešov

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  25.06.2001