Preskočit na obsah

Rozšírenie distribučnej siete a pripojovacieho plynovodu

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod pre areál spoločností PORFIX - pórobetón, a.s., XELLA Slovensko spol. s r.o. a Slovenské elektrárne, a.s.
 • Dotknutá obec: Zemianske Kostoľany (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: PORFIX - pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany
 • IČO Navrhovateľa: 31562175
 • Povoľujúci orgán: Obec Zemianske Kostoľany 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany (stavebný úrad)
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.11.2021
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  08.11.2021
  08.11.2021
  08.11.2021
  08.11.2021
  03.12.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.12.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  18.01.2022