Preskočit na obsah

Rozšírenie cintorína v k. ú. Plavecký Štvrtok

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.17 Krematóriá a cintoríny
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je rozšírenie cintorína v obci Plavecký Štvrtok. V súčasnosti zaberá cintorín plochu na parc. č. 772/2, 4148, 4150/1, 4150/2 a časti parcely 777/1, k. ú. Plavecký Štvrtok. Celková plocha cintorína je 7989 m2. Tá bude rozšírená o plochu na parc. č. 4154, 4159 a časť parc. 762, k. ú. Plavecký Štvrtok.
 • Dotknutá obec: Plavecký Štvrtok (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Malacky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhorácka 2942/60A, 90126 Malacky
 • Navrhovateľ: Obec Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok č. 172, 900 68 Plavecký Štvrtok
 • IČO Navrhovateľa: 00305049
 • Povoľujúci orgán: Obec Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok č. 172, 900 68 Plavecký Štvrtok
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  30.03.2023
  Spracovateľ zámeru Ing. Daniel Polák, Nové Sady 34, 951 24 Nové Sady
  Text zámeru
  30.03.2023
  30.03.2023
  30.03.2023
  30.03.2023