Rozšírenie cintorína Rudnianska Lehota

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.17 Krematóriá a cintoríny

Základne informácie

 • Účel akcie: Zvýšenie kapacity jestvujúceho cintorína o približne 350 hrobových miest
 • Dotknutá obec: Rudnianska Lehota (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Obec Rudnianska Lehota
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Obec Rudnianska Lehota
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.