Preskočit na obsah

Rozšírenie cintorína Nesluša

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.17 Krematóriá a cintoríny
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Nesluša (okres: Kysucké Nové Mesto)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Kysucké N. Mesto
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Litovelská 1218, 02401 Kysucké Nové Mesto
 • Navrhovateľ: Obec Nesluša, Nesluša 978, 022 41 Nesluša
 • IČO Navrhovateľa: 00314137
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad obec Rudina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT, spol. s. r. o. , Obežná 7 , 010 08 Žilina
  Text zámeru
  11.01.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.02.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  15.03.2021