Preskočit na obsah

Rozšírenie cintorína Nemčice - Tradičné hrobové miesta a urnový háj - chodníky

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.17 Krematóriá a cintoríny
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie