Preskočit na obsah

Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Martin

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie