Preskočit na obsah

Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Detva

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozšírenie portfólia zberaných a vykupovaných odpadov, a k činnostiam prevádzky pribudne aj zber batérií, zber elektroodpadov a úprava ostatných kovových odpadov.
 • Dotknutá obec: Detva (okres: Detva)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Detva
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  J.G. Tajovského 1462/9, 96212 Detva
 • Navrhovateľ: ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin
 • IČO Navrhovateľa: 36421120
 • Povoľujúci orgán: OÚDT OSZP ŠSOH
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  23.09.2022
  Text oznámenia o zmene
  23.09.2022